Περιγραφή:

Μπαταρία χρωμίου τριγωνική θερμομεικτική που μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε νεροχύτη Sanitec

Υψος: 32cm

Περιγραφή: Μπαταρία χρωμίου τριγωνική θερμομεικτική που μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε νεροχύτη Sanitec Υψος: 32cm

Related products