Περιγραφή:
Κρυσταλλα υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής με λευκή αμμοβολή σε γραμμές, πάχους 4mm στα πλευρικά μέρη και 5mm στις κυκλικές πόρτες.

Περιγραφή: Κρυσταλλα υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής με λευκή αμμοβολή σε γραμμές, πάχους 4mm στα πλευρικά μέρη και 5mm στις κυκλικές πόρτες.

Related products