160

160

160 (1)

160 (1)

160 (2)

160 (2)

Περιγραφή:
Ένα mini-spa πρωτότυπου σχεδιασμού με χωρητικότητα 3 ατόμων, ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Περιγραφή: Ένα mini-spa πρωτότυπου σχεδιασμού με χωρητικότητα 3 ατόμων, ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Related products