Περιγραφή:
Αποτρέπει την πιθανότητα υπερχείλισης του νεροχύτη λόγω εμπλοκής της βαλβίδας

Περιγραφή: Αποτρέπει την πιθανότητα υπερχείλισης του νεροχύτη λόγω εμπλοκής της βαλβίδας

Related products